Curriculum

Her vil du kunne læse om mit arbejdsliv og kunne hente anbefalinger, eksamensbeviser og udtalelser i PDF format.

I kan danne jer et overblik over mig ved at se denne pdf: » Læs curriculum og samlede eksamensbeviser og udtalelser.

Siden juni `18 har jeg arbejdet som daglig leder af Aftenskolen ved AOF Vendsyssel i Brønderslev. Jeg har stadig i min ansættelse med grafisk tilrettelæggelse, videooptagelser og kommunikation og forretningsudvikling at gøre.

Jeg arbejder for AOF Vendsyssel i Brønderslev med undervisning i Dansk og Integration af invandrere og flygtninge og har gjort det fra oktober `14 ,og jeg vil gøre det frem til og med maj`18. Jeg har i min ansættelse haft en IT supportfunktion, med grafisk tilrettelæggelse, og med videooptagelser og kommunikation og forretningsudvikling.

Jeg har fra `15 til `18 grafisk tilrettelagt / layoutet "Diálogos Nyt", som er et nyhedsbrev for Diálogos - en sundhedsfaglig udviklingsorganisation. "18.årgang nr.2 December 2017" er et eksempel herpå

Udarbejdede hjemmeside for Kamp Sport Nord http://www.kampsportnord.dk/ september `14.

Var i marts måned `18 korttidsrådgiver for DIALOGOS m.h.p. udvikling af "Fremme af interkulturel uddannelse" i Bolivia.

Var i februar og marts måned `17 korttidsrådgiver for DIALOGOS m.h.p. udvikling af "INTERKULLTUREL SUNDHED I CHUQUISACA" i Bolivia.

Var i oktober måned `16 korttidsrådgiver for DIALOGOS m.h.p. udvikling af "INTERKULLTUREL SUNDHED I CHUQUISACA" i Bolivia.

Var i juni og juli måned `14 korttidsrådgiver for DIALOGOS m.h.p. udvikling af "INTERKULLTUREL SUNDHED I CHUQUISACA" i Bolivia.

Udarbejdede som skribent artikelserier for Vodskov Avis fra april til maj `14.

Har i september og oktober måned `13taget et kursus i Grafisk Design med Adobe Creative Cloud på University College Nordjylland i Aalborg. Jeg har I denne forbindelse udarbejdet en PDF portfolio med en lang række dokumenter, som udgør en kampsportklubs grafiske identitet:"Kamp Sport Nord". I kan se variation og konsistens i min grafiske formidling: http://www.lakune.dk/curriculum/ksnportfolio.pdf.

Skribentvirksomhed `11 frem til `15.

Var i november og december måned `11 korttidsrådgiver for U-landsforeningen DIALOGOS m.h.p. udvikling af "INTERKULLTUREL SUNDHED I CHUQUISACA" i Bolivia.

Jeg var ansat som lærer på Hjortdal Skole i Jammerbugt Kommune fra november `09 til december `10.

Har siden august `07 læst til lærer på Professionshøjskolen University College Nordjylland i Hjørring : » www.ucn.dk. Uddannelsen er afsluttet i juni `09. » Læs eksamensbevis. Har i november / december `08 gennemført meritlæreruddannelsens bedømmelsespraktik på Hjallerup skole og der foreligger en udtalelse » Læs udtalelse.

Har siden marts `08været formand for DRONNINGLUND IDRÆTSFORENINGS VENNER, der arrangerer et årligt motions- og konkurrenceløb»http://www.dronninglund-lobet.dk/.

Har i Juli `08 deltaget i Judo kursus på Gerlev Idrætshøjskole » Læs kursusbevis.

Har i september / oktober `06 hos Softworld A/S fået et DtP Avanceret kursus i: Indesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat PDF/x og farvestyring. Softworld A/S - professionelle DtP & web kurser [Eneste certificeret af både Adobe & Apple i Danmark.] » www.softworld.dk/.

Har i september `06 designet og opbygget tilgængeligt website for Ørsø Judoklub, og har siden da vedligeholdt denne: » http://www.oersoejudoklub.dk/.

Har i januar `06 udarbejdet logo og tilgængeligt website for Lægerne kirkepladsen i Frederikshavn : » www.laegernekirkepladsen.dk.

Har i november / december måned `05 arbejdet på timebasis i for min tidligere arbejdsplads NUD. Se længere nede.

Var i august og september måned `05 korttidsrådgiver for U-landsforeningen DIALOGOS på et primært sundhedsprojekt i Bolivia.

Sidder i bestyrelsen for U-landsforeningen DIALOGOS fra marts `05

Fra den 9. oktober `00 til den 1. juni `05 ansat ved Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale som Bibliotekar / Informationsmedarbejder på kontrakt. Bibliotekar- og informationsopgaver: Stod for biblioteket, hvad angår bogvalg og indkøb indenfor pædagogik, psykologi og medicin m.m. Stod for katalogisering og indeksering af materialerne til biblioteket. Svarede på spørgsmål fra hele norden og fra andre dele af verden hvad angår litteratur omkring døvblindhed. Deltog i kursusplanlægningen med at fastlægge hvorledes det valgte tema skulle belyses og med hvilke ”lærerkræfter” det skulle foregå, og med hvilke metoder. Webmaster opgaver: Udarbejdelse af institutionens hjemmeside på 3 sprog (dansk, finsk, engelsk) » www.nud.dk. DTP opgaver: Tegning af illustrationer, forberedelse af fotos, layout til publikationer i elektronisk form og på print. Har her anvendt Photoshop CS, Illustrator CS, Streamline, Indesign CS. EDB opgaver generelt: Administrator på institutionens computer-netværk- stod for stedets EDB support omkring Windows 2000 /Windows XP, Office 2003 produkterne, og var ansvarlig for EDB indkøb. Deltog i en international koordineringsgruppe omkring informationsformidling indenfor døvblindefeltet under Deafblind International. Var sikkerhedsrepræsentant og kortlagde i samarbejde med Lederen arbejdsmiljøproblemer.

» Læs udtalelse.

Var i oktober måned `03 korttidsrådgiver for U-landsforeningen DIALOGOS på et primært sundhedsprojekt i Bolivia.

Siden den 16. august `99 ansat ved Danmarks Pædagogiske Bibliotek, Afdelingen i Skive som Bibliotekar. Har stået for bogvalg indenfor al pædagogisk og psykologisk litteratur i Danmark og udland. Accession, Katalogisering, udlånsbetjening, Fjernlån ( lån fra andre biblioteker ), søgninger i en lang række danske og internationale baser, biblioteksorientering og undervisning af biblioteksbrugere, har været en integreret del af arbejdet.

» Læs udtalelse.

Fra den 16.11. `98 til 2.7 `99 fulgte jeg en 8 måneders overbygningsuddannelse ved Aalborg Universitet, "IT for højtuddannede". Kurset har styrket min viden indenfor Intranet og Internet design.

» Læs kursusbevis og udtalelse.

Desuden er jeg aktiv i U-landsarbejde. Jeg har i marts og april måned `98 været korttidsrådgiver for U-landsforeningen DIALOGOS på et primært sundhedsprojekt i Bolivia. Jeg har siden `98  frem til `05været ansvarshavende redaktør, tilrettelægger og designer af foreningens hjemmeside.

» http://www.dialogos.dk.

Jeg afsluttede min uddannelse på biblioteksskolen den 3.6 `97.

» Læs eksamensbevis.

Hvad IT-området angår, har jeg beskæftiget mig med flere ting. Bl.a. har jeg arbejdet med, hvorledes man burde opbygge databaser. Heri indgik mange bibliotekariske elementer: Bæredygtighedsanalyse, forandringsmanagement, indholdsanalyser, hvor jeg belyste samspillet mellem brugers arbejdsopgave, emneområde og materiale, post- og fil-struktur og søgeregistre, og brugergrænsefladedesign. Jeg har sat mig ind i de nye fjernundervisningsredskaber, der gemmer sig bag "desktop conferencing" og intranet/internet og de muligheder, der ligger forude. Jeg kan se værdien af Web-baseret indlæring, hvor slutbrugeren simultant vil kunne skrive tale, fremvise, læse, søge, lytte og iagttage i det "virtuelle klasseværelse".

I september `93 startede jeg på Biblioteksskolen.

Fra 1.7. `92 til 31.8. `93 udsendt til Bolivia af "International Medical Cooporation Comitee". Arbejde af pædagogisk og organisatorisk karakter omkring forbedring af den basale sundhed for landbefolkningen. Arbejdet indebar koordinering med instanser fra den almindelige bonde til det ministerielle niveau og meget tæt samarbejde med danske kolleger.

I marts `91 udtaget til et Danida financieret sundhedsprojekt i Bolivia ved "International Medical Cooporation Comitee". Intensiv forberedelse til udsendelse. 2 måneders spanskundervisning i Spanien. Tropemedicinkursus ved Københavns Universitet af en måneds varighed. Managementkursus ved London University. m.m.

I `89 arbejde ved et naturopretningsprojekt ved Brabrandsøen i Aarhus. Landopmåling og forureningsprøveoptagning fra søen.

Påbegyndte i Sommeren `84 Statskundskab (hovedfag, uafsluttet) Filosofi (bifag) ved Aarhus Universitet. Aktiv i Studienævn, Det humanistiske fakultetsråd, D.S.F.´s præsidiums fredskoordineringsudvalg, Det Internationale Fredsuniversitet; Medarrangør af konferencer og foredrag med forskerbidrag fra øst og Vest.

Sommeren `83 Studentereksamen fra Aarhus Katedralskole. Ansættelse ved H.J. Reklame i Aarhus. Arbejde med Serigrafi. Værnepligt ved Civilforsvaret i Herning. Tillidsmand.

Fritidsinteresser

Jeg er alsidig i mine fritidsinteresser. Jeg er en habil læser (de nordiske sprog, engelsk, spansk, fransk, tysk) og sætter mig hurtig ind i ny som ældre skøn- og faglitteratur. Jeg læser umådeholdent af verdenslitteraturen - selv det der ligger gemt væk i bibliotekets kældre. Jeg har i alle årerne malet og tegnet, og interesserer mig derfor også for kunsthistorie. Jeg har rejst i hele europa, og i sydamerika. Mit møde med fremmede kulturer har givet mig en større forståelse for menneskers særegenheder og kvaliteter.

Søgning

G o o g l e TM

Du skal have Adobe Acrobat Reader for at læse dokumenter i Adobe PDF-format.Hvis du ikke har programmet Adobe Acrobat Reader kan du gratis hente programmet  ved at klikke på nedenstående ikon:
Adobe® Acrobat® Reader™ download page